Het uitvoeren van een huurovereenkomst kan zowel voor de eigenaar als voor de huurder veel moeilijkheden met zich meebrengen. Wij kunnen u niet alleen helpen bij het opstellen van de huurovereenkomst maar ook met het innen van onbetaalde huur, het uitzetten van een weerspannige huurder, de onrechtmatige opzegging van de huurovereenkomst, het terugvorderen van de huurgarantie, …
Wij behandelen zowel burgerlijke als commerciële huurcontracten.