Dewit Law Office Layers Brussels Beijing
Ons kantoor
in China
 

Het kantoor in Peking

Dewit law Office Bejing
Bernard DEWIT heeft via zijn belangstelling voor China in het algemeen en zijn betrokkenheid bij vele bedrijven sinds 1983 een onbetwistbare ervaring en expertise verworven, zowel wat betreft Chinese investeringen in Europa als Europese investeringen in China.

Gesterkt door de nauwe banden met vermaarde advocatenkantoren in Peking, Shanghai, Chengdu en Hong Kong was Bernard DEWIT de eerste die een vertegenwoordiging van Belgische advocaten oprichtte in Peking, en dit voornamelijk met het oog op het aanbieden van een unieke dienstverlening aan cliënten die juridische bijstand zoeken in China en Europa.

Meester Bernard DEWIT werd in 2017 door premier Li Keqiang onderscheiden met de “Friendship Award”, een prestigieuze prijs die door de Chinese overheid wordt uitgereikt aan buitenlandse deskundigen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de economische en sociale vooruitgang van het land.

Van Europa naar China

European Commission
Onze stabiele en langdurige samenwerking met lokale partners in vele Chinese steden stelt ons in staat onze klanten uitmuntend juridisch advies en bijstand te verlenen op de volgende gebieden :
 • Fusies en Overnames : Bijstand aan ondernemingen bij het voeren van voorbereidende onderhandelingen, het due-diligenceonderzoek, het voeren van onderhandelingen, het opstellen van alle soorten juridische documenten die nodig zijn voor de fusie- overnameprocedure, het sluiten van definitieve overeenkomsten, enz.;
 • Incorporeren van ondernemingen: Bijstand aan Europese ondernemingen bij het opzetten van joint ventures, de “Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE)” en vertegenwoordigingen in China;
 • Administratieve bijstand : Bijstand aan ondernemingen bij het indienen van hun officiële vergunningsaanvragen;
 • Opstellen en herzien van commerciële contracten : franchising, handelsagentuur, licenties, leasingcontracten, samenwerkingsovereenkomsten, enz. ;
 • Beslechten van internationale handelsgeschillen: met name inzake internationale fraude, en beslechting of arbitrage van internationale handelsgeschillen;
 • Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten: registraties van auteursrechten, handelsmerken en octrooien, toezicht op inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, strategie ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, beheer van geschillen over intellectuele-eigendomsrechten, enz.;
 • Juridische bijstand inzake personeelsbeheer: opstellen en herzien van arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten met een niet-concurrentiebeding en geheimhoudingsovereenkomsten, opstellen van “handleidingen voor werknemers” en arbeidsreglementen, arbitrage van conflicten en geschillen;
 • Juridische dienstverlening inzake eigendoms- en bedrijfsrecht of recht van industrieel eigendom;
 • Arbitrage en geschillenbeslechting.

Van China naar Europa

Ons kantoor biedt Chinese en buitenlandse investeerders een breed scala aan diensten aan, zowel voor particulieren als organisaties, waaronder bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en openbare instellingen. Vooral voor de volgende vakgebieden wordt er sterk beroep gedaan op onze specifieke deskundigheid :
 • Het zoeken naar partners in het gewenste activiteitenterrein ;
 • Incorporaties ;
 • “Due diligence” ;
 • Onderhandelingen ;
 • Contractvoorbereidingen ;
 • Registratie van gedeponeerde handelsmerken ;
 • Immigratie (arbeidsvergunningen, beroepskaarten, verblijfsvergunningen) ;
 • Vastgoed, commercieel of industrieel eigendom ;
 • Arbeidsrecht ;
 • Arbitrage ;
 • Verzekeringen ;
 • Gerechtelijke procedures ;
 • Enz.

Team van het Kantoor Peking

Avocat Bernard Dewit

Bernard DEWIT

Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven sinds 1978.
Advocaat aan de Brusselse Balie sinds 1978.
Voormalig lid van de Raad van de Franse Orde van Advocaten bij de Brusselse Balie.
Voorzitter van de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel.
Secretaris-generaal van Europa China OBOR Comité ter Ontwikkeling van Cultuur & Toerisme.
Bemiddelaar erkend door het Brussels Business Mediation Center.
Buitenlands arbiter erkend door de Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission
Gastdocent aan de Katholieke Universiteit van Bergen (Facultés Universitaires Catholiques de Mons -FUCAM)
Onderscheiden met de Friendship Award toegekend door de Chinese overheid.
Buitenlands deskundige erkend door de State Administration of Foreign Experts Affairs P.R. China.

Talen : Frans, Nederlands en Engels

Preferentiële onderwerpen :
verzekeringsrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijk letsel, bouwrecht, verbintenissenrecht, nationale en internationale arbitrage, buitenlandse investeringen, bedrijfsrecht, vervoerrecht, Chinees recht.

Laurence Gilain avocate au Cabinet Dewit Law Office

Laurence GILAIN

Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven sinds 1988.
Master in fiscaal beheer aan de Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles (ULB), sinds 1992.
Advocaat aan de Brusselse Balie sinds 1989.

Talen : Frans en Engels

Preferentiële onderwerpen :
verzekeringsrecht, lichamelijk letsel, medische aansprakelijkheid, burgerlijk recht, sociaal recht, fiscaal recht.

Xiaoxia Dewit Law Office Beijing

Xiaoxia SHEN

Bachelor in Engelse literatuur en diploma in de diplomatie aan de Beijing Foreign Studies University (China).
Master in Openbare administratie and Public Policy aan de Universiteit van York (UK).

Talen : Chinees, Engels.

China Desk Manager
Onderhoudt contacten met onze Chinese klanten en helpt Chinese investeerders bij hun vestiging in Europa ;
Helpt Europese investeerders bij hun vestiging in China.

Li Yangjing Dewit Law Office Beijing

Moey LI

Jurist
Bachelor of Laws in Chinees Recht aan de China University of Political Science and Law (Peking) sinds 2009.
Master in Common Law aan de Chinese University of Hongkong sinds 2010.
Lid van China Law Association on Science and Technology
Advocate bij het kantoor Dewit Law Office – China.

Talen : Chinees en Engels.

Preferentiële onderwerpen :
Chinees vennootschapsrecht, arbeid recht, merken en octrooirecht, internationale economisch recht.

Daisy Du Dewit Law Office Beijing

Daisy DU

Master in Marketing en Strategische Communicatie aan de Universiteit van Greenwich (UK)

Talen: Chinees, Engels

Verantwoordelijk voor public relations en marketing management bij ons Chinees kantoor.

Tianran XU

Jurist
Baccalaureaat in Chinees recht aan de Chinese Universiteit voor Politieke Wetenschappen en Rechten (Peking)
Master of Laws (LLM) aan de Universiteit van Californië, Los Angeles Law School (UCLA).

Talen : Chinees, Engels

Cliëntenrelaties en rechtsbijstand aan advocaten