Beijing

Van Europa naar China . . . 

Door samenwerking met onze lokale partners, kunnen wij advies en ondersteuning in de volgende materialen:

 • Prospectie van partners in de gewenste branche;
 • Immigratie (werkvergunning, professionele kaart, verblijfsvergunning);
 • Oprichting van vennootschappen (joint ventures, wholly foreign-owned enterprises, foreign-invested commercial enterprises);
 • Bijstand bij oprichting van een vertegenwoordigingskantoor;
 • Administratieve bijstand (aanvraag van de vereiste vergunningen bij de onderscheiden overheidsinstellingen);
 • Handelscontracten (franchise, agentschap, licenties);
 • Intellectueel eigendomsrecht betreffende de registratie en bescherming van merken en octrooien);
 • Juridische bijstand inzake het beheer van het personeelsbestand;
 • Bankwezen, financieel beheer, verzekeringen;
 • Vastgoed, onroerend goed bestemd voor handel en industrie;
 • Arbitrages.

. . .  van China naar Europa

Ons kantoor staat Chinese investeerders die zich in Europa wensen te vestigen, bij en verleent, onder andere, volgende diensten:

 • Prospectie van partners in de gewenste branche;
 • Voeren van een due diligence;
 • Voeren van onderhandelingen;
 • Opstellen van contracten;
 • Registratie van gedeponeerde merken;
 • Immigratie (werkvergunning, professionele kaart, verblijfsvergunning).

Brussel

Dewit Law Office, actief in verscheiden rechtstakken, stelt zich ten dienste van een divers cliënteel, bestaande uit particulieren, handelsvennootschappen, waaronder verzekeringsmaatschappijen, en overheidsinstellingen. De verschillende praktijkgebieden van het kantoor laten zich vertalen in volgende voorkeurmateries:

 • Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht (medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de architect en aannemer, productaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid, lichamelijk letsel, enz.);
 • Sociaal recht;
 • Administratief recht;
 • Handelsrecht en vennootschapsrecht;
 • Europees recht;
 • Chinees recht;
 • Vreemdelingenrecht;
 • Nationale en internationale arbitrage;
 • Bemiddeling in burgerlijke en handelsgeschillen.